O Firmie i Kontakt
Mikroskopy biomedyczne
Mikroskopy stereoskopowe
Mikroskopy przemysłowe
Mikroskopy konfokalne
Mikroskopy operacyjne
Oprogramowanie
Aparaty i kamery
Mikroskopia wirtualna
Mikroskopy elektronowe
Laboratorium i edukacja
Mikrodysekcja laserowa

Mikroskopy konfokalne

LSM 710 oraz 780 NLO | LSM 710 oraz 780 | LSM 710 ConfoCor3 | LSM 7 MP | LSM 700
Cell Observer SD | ELYRA Superresolution


Mikroskopia konfokalna jest jednym z działów mikroskopii, w której skład wchodzą zaawansowane urządzenia optyczne służące do obserwacji bardzo cienkich warstw materiałów (o grubości nawet 1μm) w niezwykle wysokiej rozdzielczości i kontraście. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu lasera jako źródła światła.
Urządzenia te analizują światło pochodzące tylko z jednej określonej płaszczyzny (warstwy) eliminując światło dochodzące z pozostałych. Specjalny system przysłon umożliwia badanie obrazów nie tylko z powierzchni materiału, ale także z jego głębi.Największą zaletą mikroskopów konfokalnych jest możliwość tworzenia trójwymiarowych obrazów poprzez składanie serii płaszczyzn z różnych głębokości w całość.LSM 710 NLO oraz LSM 780 NLO   

Otwórz się na świat wielo-fotonowego obrazowania systemów mikroskopo-wych ZEISS LSM 710 oraz LSM 780, z dodatkiem NLO w połączeniu z mikrosko-pem Axio Examiner. Mikroskopy LSM 710 NLO oraz LSM780 NLO repre-zentują optymalny wielo-fotonowy system do obra-zowania przyżyciowego oraz badań elektrofizjo-logicznych.Pobierz katalogi: LSM 710 oraz 780 NLO
                  
do góry
LSM 710 oraz LSM 780 

Nowe oświetlenie i design detekcji daje pełną swobodę mikroskopii fluorescencyjnej. Możliwa praca z nawet dziesięcioma barwnikami oraz ciągła detekcja spektralna w pełnym zakresie długości fal.


Pobierz katalogi: LSM 710
                         LSM 780
do góry
LSM 710 ConfoCor 3 

ConfoCor3 jest urządzeniem o najwyższej czułości oraz dynamice. Niezwykłe połączenie sprawia, iż jest to mikroskop spełniający najbardziej wybredne wymaga-nia użytkowników.Pobierz katalog: LSM 710 ConfoCor3
do góry
LSM 7 MP 
Łączy w sobie mikroskop Axio Examiner z głowicą skanującą, specjalnie zaprojektowaną dla widma światła podczerwieni o długości fali do 1300 nm. Wszystkie komponenty systemu są zoptymalizowane do badań z najbardziej wymagającymi żywymi próbkami. Detektory, filtry, lasery i inkubacja gwarantują doskonałe rezultaty w optymalizowanych warunkach środowiskowych.
Pobierz katalog: LSM 7 MP
do góry
LSM 700 

Jest jednym z mikroskopów siódmej gene-racji mikroskopów konfokalnych firmy Carl Zeiss. Najwyższej klasy elementy systemu zapewniają wyższą wydajność. Koncepcja LSM 700 jest połączeniem jakości Zeiss, wyjątkowej łatwości obsługi i atrakcyjnego poziomu cen, co daje doskonały stosunek cena/wydajność.
Pobierz katalogi: LSM 700 biologiczny
                        LSM 700 materiałoznawczy
do góry
Cell Observer SD 

Szybkie i niezwykle czułe obrazowanie.

Z Cell Observer SD, masz to wszystko: Jakość obrazu Axio Observer i Axio Examiner. Technologia wi-rującego dysku Yokogawa CSU. Technologia Dual camera wraz z oprogra-mowaniem ZEN. Symbioza optyki, sprzętu i oprogramowania w jednym systemie sprawia że metoda konfokalnego obrazowania żywych komórek staje się niezwykle dokładna: możliwość precyzyjnej kontroli Cell Observer SD w zakresie milisekund. Poprzez strumieniową graficzną transmisję danych, będzie można uzyskać obrazy w niesamowicie krótkich odstępach czasowych. Istnieje również możliwość dokumentacji dwóch kanałów fluorescencyjnych Twojego cennego preparatu jednocześnie, dzięki czemu możemy uzyskać jeszcze bardziej wartościowe wyniki.Pobierz katalogi: Cell Observer SD
do góry
ELYRA Superresolution Otwórz się na nowy wymiar super rozdzielczości.

Mikroskop ELYRA to dwie potężne i uzupełniające się technologie prze-kazane do Państwa dyspozycji w wyspecjalizowanych systemach Super-resolution.

Zobacz to, czego nie pokażą powszechne mikroskopy świetlne!Pobierz katalogi: ELYRA Superresolution
do góry
 

© Copyright 2013 PRO FOTO