Mikroskopy biomedyczne
Mikroskopy elektronowe
Mikroskopy konfokalne
Mikroskopy przemysłowe
Mikroskopy stereoskopowe

 

 

 

Badawczy mikroskop odwrócony nowej generacji.

Axio Observer - Nowe techniki obserwacji i inkubacji, precyzja, wiarygodność i komfort.

Axio Observer to pierwszy mikroskop łączący uniwersalność mikroskopu odwróconego z wygodą pracy i jakością obrazu mikroskopu dolnostolikowego. Apochromatyczne oświetlenie fluorescencyjne z filtrami nowej generacji HE („High Efficiency”, o transmisji powyżej 95%) pozwoliło na wyraźne zwiększenie kontrastu we fluorescencji wielokanałowej przy zmniejszonym dwukrotnie czasie akwizycji*. Samojustujący oświetlacz fluorescencyjny HBO 100, automatyczne przesłony, szybka wymiana filtrów, automatyczne rozpoznawanie zainstalowanych komponentów (w wersji Z1) dodatkowo eliminują błędy i czynią prace komfortową.

Implementacja dodatniego i ujemnego kontrastu fazowego w jednym obiektywie w połączeniu z nagradzanym kontrastem PlasDIC (kontrast Nomarskiego do pracy z plastikowymi naczyniami hodowlanymi), zaprojektowany na nowo kontrast Nomarskiego z polaryzatorem zintegrowanym z pryzmatem w kondensorze to cechy wyznaczające nowy standard jakości obserwacji w badawczych mikroskopach odwróconych.


Skonstruowane specjalnie do statywu Axio Observer systemy inkubacji, sterowane z panelu dotykowego TFT mikroskopu oraz poprzez oprogramowanie AxioVision powodują, że z punktu widzenia obsługi, badacz zaczyna traktować system inkubacji jako integralną część mikroskopu. Nowe obiektywy klasy LCI (Live Cell Imaging) oraz ich wersja izolowana termicznie iLCI (insulated LCI) pozwalają zapomnieć o zniekształceniach obrazu spowodowanych różnymi temperaturami pracy, a ucieczkę ciepła z pola obserwacji zredukowano praktycznie do zera. Nowa konstrukcja systemów inkubacji zapewnia pomiar temperatury aktualnej bezpośrednio w miejscu obserwacji, a zużycie CO2 zostało wielokrotnie zredukowane.

W wersji automatycznej Axio Observer zapewnia 10 nanometrową precyzję kroku w osi Z, automatyczne rozpoznawanie zainstalowanych elementów ACR (Automatic Component Recognition), sterowanie przy pomocy panelu dotykowego (z opcjonalną „Docking Station”) lub poprzez przyciski wokół śruby mikro/makro. Wbudowane systemy „Light Manager” i „Contrast Manager” zwalniają użytkownika z ustawiania poziomu światła a wybraną technikę obserwacyjną włącza się jednym dotknięciem.

* w porównaniu z systemem tradycyjnym, to samo źródło światła (lampa rtęciowa 100W), ten sam preparat, ta sama kamera monochromatyczna.


Pobierz katalog:   Axio Observer

JoomlaShine and this site is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™. Any products and services provided through this site are not supported or warrantied by The Joomla! Project or Open Source Matters, Inc. Use of the Joomla!® name, symbol, logo and related trademarks is permitted under a limited license granted by Open Source Matters, Inc.