O Firmie i Kontakt
Mikroskopy biomedyczne
Mikroskopy stereoskopowe
Mikroskopy przemysłowe
Mikroskopy konfokalne
Mikroskopy operacyjne
Oprogramowanie
Aparaty i kamery
Mikroskopia wirtualna
Mikroskopy elektronowe
Laboratorium i edukacja
Mikrodysekcja laserowa

Oprogramowanie

Zeiss ZEN | Zeiss Axio Vision | CASA SCA

Oprogramowanie pomiarowe Zeiss - ZEN 

Oprogramowanie pomiarowe ZEN Firmy Carl Zeiss to prosty w obsłudze system obrazowania. Oprogramowanie w szybki i intuicyjny sposób przeprowadzi Cię do wyników Twojej pracy. W rezultacie oszczędzając czas, zmniejszając koszty szkoleń, wsparcia oraz szybkie odpowiedzi na pytania.

Pobierz katalog: ZEN - Oprogramowanie pomiarowe
do góry
Oprogramowanie pomiarowe Zeiss - Axio Vision 

Pakiet oprogramowania o modularnej budowie do efektywnego dokumentowania, analizy danych, przygotowywania i przeprowadzania eksperymentów z żywymi komórkami.

Nawet pakiet podstawowy zapewnia prowadzenia eksperymentów z dynamicznymi zmianami temperatury.

W miarę potrzeb możliwa jest rozbudowa oprogramowaniaAxioVision o dodatkowe moduły eksperymentalne, jak np. akwizycja wielokanałowa (Multichannel), serie czasowe (Time Lapse), przekroje optyczne w osi Z (Z-stack), zapamiętywania i odnajdywanie pozycji w preparacie (Mark&Find).

Rozbudowa systemu o pakiety analityczne umożliwia analizę danych podczas trwających eksperymentów.

Pakiet Physiology przeprowadza pomiar porównawczy intensywności świecenia w wybranych kanałach i w zdefiniowanych miejscach preparatu (ROI). Oprócz danych cyfrowych uzyskujemy graficzną reprezentację wyników.

Inne moduły oprogramowania wspomagają standardowe pomiary intensywności świecenia, analizę pozycji różnych fluoroforów, alokację emisji lub inteligentne serie czasowe, z możliwością wyświetlania poruszających się obiektów i ich regionów, z podaniem wartości prędkości oraz przyśpieszenia.

Pobierz katalog: AxioVision - Oprogramowanie pomiarowe
do góry do góry
Komputerowa analiza nasienia  zwierząt i ludzi (CASA) - oprogramowanie SCA firmy MicropticModuły Opis
Kompletny moduł do obliczania ruchliwości i stężenia Wysoka rozdzielczość zdjęć (768x576)
Wizualizacja plemników i danych w czasie rzeczywistym
Automatyczna selekcja plemników
Wizualizacja toru ruchu plemnika
Natychmiastowe przetwarzanie danych (2s)
Usuwanie plemnika jest możliwe
Obliczanie ilości plemników i innych komórek na określonym obszarze
Możliwość wprowadzania nowych definicji do danych
Przechowywanie i emitowanie zindywidualizowanych raportów zawierających zdjęcia i grafiki
Szczegółowe wartości następujących parametrów:
- Stężenie (M/ml), całkowitego ejakulatu
- Całkowita liczba plemników nieruchomych (typ D)
- Całkowita liczba plemników ruchomych (typy A, B i C)
- VCL: Prędkość ruchu krzywolinijnego
- VSL: Prędkość ruchu prostolinijnego
- VAP: Średnia prędkość
- LIN: Wskaźnik liniowości
- STR: Wskaźnik prostoliniowości
- WOB: Wskaźnik oscylacji
- ALH: Średnia amplituda ruchu bocznego główki
- BCF: Częstotliwość uderzeń witki
Moduł do określania morfologii Morfologia-Morfometria Automatyczne lub manualne wychwytywanie komórek.
Wysoka rozdzielczość zdjęć (768x576)
Wizualizacja plemników i danych w czasie rzeczywistym.
Automatyczne rozpoznawanie akrosomu, regionów poza akrosomem i środkowych plemnika.
Przechowywanie i emitowanie zindywidualizowanych raportów zawierających zdjęcia
Analiza komórki w czasie rzeczywistym
Możliwość wprowadzenia nowych definicji do danych i klasyfikacji komórek plemnikowych
Parametry oferowane przez system:
- Główka plemnika: Rozmiar (długość, szerokość, powierzchnia, obwód), Kształt ( wydłużony, eliptyczny, pofałdowany, regularny)
- Akrosom : Procent powierzchni główki, stopień szarości akrosomu i regionów poza akrosomem
- Część środkowa plemnika: Maksymalna szerokość, powierzchnia, odległość w stosunku do podłużnej osi główki, kąt pomiędzy podłużną osią główki a częścią środkową plemnika.
- Klasyfikacja: Automatyczna klasyfikacja w kategorie morfologiczne plemników różnych gatunków.
Moduł fragmentacji DNA Automatyczna detekcja fragmentacji DNA plemników.
Moduł żywotności Automatyczna detekcja plemników żywych i martwych.


Pobierz katalog: SCA
do góry
 

© Copyright 2013 PRO FOTO