Mikroskopy biomedyczne
Mikroskopy elektronowe
Mikroskopy konfokalne
Mikroskopy przemysłowe
Mikroskopy stereoskopowe

Oprogramowanie pomiarowe Zeiss - AxioVision


Pakiet oprogramowania o modularnej budowie do efektywnego dokumentowania, analizy danych, przygotowywania i przeprowadzania eksperymentów z żywymi komórkami.

Nawet pakiet podstawowy zapewnia prowadzenia eksperymentów z dynamicznymi zmianami temperatury.

W miarę potrzeb możliwa jest rozbudowa oprogramowania Axio Vision o dodatkowe moduły eksperymentalne, jak np. akwizycja wielokanałowa (Multichannel), serie czasowe (Time Lapse), przekroje optyczne w osi Z (Z-stack), zapamiętywania i odnajdywanie pozycji w preparacie (Mark&Find).

Rozbudowa systemu o pakiety analityczne umożliwia analizę danych podczas trwających eksperymentów.

Pakiet Physiology przeprowadza pomiar porównawczy intensywności świecenia w wybranych kanałach i w zdefiniowanych miejscach preparatu (ROI). Oprócz danych cyfrowych uzyskujemy graficzną reprezentację wyników.

Inne moduły oprogramowania wspomagają standardowe pomiary intensywności świecenia, analizę pozycji różnych fluoroforów, alokację emisji lub inteligentne serie czasowe, z możliwością wyświetlania poruszających się obiektów i ich regionów, z podaniem wartości prędkości oraz przyśpieszenia.


Pobierz katalog:   AxioVision - Oprogramowanie pomiarowe