Mikroskopy biomedyczne
Mikroskopy stereoskopowe
Mikroskopy konfokalne
Mikroskopy przemysłowe
Mikroskopy elektronowe

Oprogramowanie pomiarowe Zeiss - AxioVision

Dostawy AxioVision zostały zakończone!
Pakiet oprogramowania o modularnej budowie do efektywnego dokumentowania, analizy danych, przygotowywania i przeprowadzania eksperymentów z żywymi komórkami.

Nawet pakiet podstawowy zapewnia prowadzenia eksperymentów z dynamicznymi zmianami temperatury.

W miarę potrzeb możliwa jest rozbudowa oprogramowania AxioVision o dodatkowe moduły eksperymentalne, jak np. akwizycja wielokanałowa (Multichannel), serie czasowe (Time Lapse), przekroje optyczne w osi Z (Z-stack), zapamiętywania i odnajdywanie pozycji w preparacie (Mark&Find).

Rozbudowa systemu o pakiety analityczne umożliwia analizę danych podczas trwających eksperymentów.

Pakiet Physiology przeprowadza pomiar porównawczy intensywności świecenia w wybranych kanałach i w zdefiniowanych miejscach preparatu (ROI). Oprócz danych cyfrowych uzyskujemy graficzną reprezentację wyników.

Inne moduły oprogramowania wspomagają standardowe pomiary intensywności świecenia, analizę pozycji różnych fluoroforów, alokację emisji lub inteligentne serie czasowe, z możliwością wyświetlania poruszających się obiektów i ich regionów, z podaniem wartości prędkości oraz przyśpieszenia.

Uwaga! Obecnie oprogramowanie AxioVision jest wycofane i zastąpione systemem ZEN Core. Posiadane przez Państwa AxioVision może być rozbudowane o pewne moduły, prosimy każdorazowo pytać. Systemy 32 bitowe nie są wspierane.

Możliwe jest też płatne przejście z AxioVision na ZEN Core z zastosowaniem rabatów na nowe oprogramowanie. Służymy wsparciem!


Pobierz katalog:   AxioVision - Oprogramowanie pomiarowe