Mikroskopy biomedyczne
Mikroskopy stereoskopowe
Mikroskopy konfokalne
Mikroskopy przemysłowe
Mikroskopy elektronowe

Mikroskopy biomedyczne

Mikroskopy biomedyczne to grupa modeli powstała w wyniku połączenia mikroskopów medycznych i biologicznych. Łączy je podobne wyposażenie, w tym techniki kontrastowe.

Znajdziemy tu konfiguracje typowe dla uczniów i studentów biologii oraz medycyny, lecz także mikroskopy laboratoryjne, rutynowe oraz mikroskopy badawcze najwyższej klasy.

Mikroskopy z tej kategorii najczęściej pracują w jasnym polu, w świetle przechodzącym, choć również może im towarzyszyć kilka technik kontrastowych, takich jak kontrast fazowy, ciemne pole, polaryzacja, kontrast Hoffmana, kontrast Nomarskiego oraz inne ich odmiany. Dodatkowo, niektóre z tego typu mikroskopów mogą być wyposażone technikę epifluorescencji, stosowaną zarówno w rutynowych zastosowaniach laboratoryjnych jak i najwyższej klasie mikroskopów badawczych dla nauki.

Obecnie duża część mikroskopów w kontroli jakości, w laboratoriach ochrony środowiska i ochrony roślin  jest wyposażona w dokumentację fotograficzną, poprzez specjalizowane kamery mikroskopowe. W przypadku mikroskopów badawczych dla nauki i medycyny wyposażenie to jest często bardzo zaawansowane i łączy się z dokumentacją, zaawansowanym przetwarzaniem i analizą obrazu oraz pomiarami.

Mikroskopom w medycynie i nauce towarzyszą zaawansowane oświetlacze, stoliki grzejne, chłodzące i mrożące, stoliki zmotoryzowane i skanujące, systemy mikromanipulacji, inkubatory.