Zeiss LSM 900 MAT

LSM 900 to system mikroskopowy, który wykorzystuje punktowe światło laserowe do sekwencyjnego rejestrowania zdefiniowanych sekcji optycznych próbki i łączenia ich w trójwymiarowy stos obrazów. Głównym elementem mikroskopu konfokalnego jest specjalna przysłona polowa, tzw. przysłona konfokalna (z ang. pinhole), umiejscowiona w torze optycznym w taki sposób, aby do detektora docierały tylko informacje z płaszczyzny ostrości, zaś informacje spoza niej były blokowane. Obraz jest generowany przez skanowanie w osiach x,y. Dzięki wykorzystaniu statywu mikroskopu Axio Imager 2 bez dodatkowych, peryferyjnych urządzeń ogniskujących, skok układu ogniskującego w osi z wynosi 10nm. Zakres odwzorowywania powierzchni w osi z może osiągać milimetry.

Dodatkowy kanał modułu konfokalnego może być wykorzystywany do pozyskiwania sygnału fluorescencyjnego z materiału, który skorelowany z topografią może wnosić dodatkowe informacje do interpretacji wyników.

Mikroskop ZEISS LSM 900 to wysokiej klasy platforma konfokalna, stworzona z myślą o wymagających zastosowaniach materiałowych zarówno w 2D, jak i 3D. Umożliwia analizę topografii struktury próbki i ocenę chropowatości powierzchni za pomocą bezdotykowego obrazowania konfokalnego. Mikroskop jest również wykorzystywany jako bezstykowy system do optycznej trójwymiarowej profilometrii.

Z systemem może współpracować ponad 40 obiektywów o zakresie powiększeń od 1,25x do 150x.

 

  • Statyw: Axio Imager.Z2m, Axio Observer 7m
  • Moduł skanujący: dwa niezależne lustra galwanometryczne
  • Rozdzielczość skanowania: od 32x1 do 6144x6144
  • Szybkość skanowania: do 8 ramek /sek przy rozdzielczości 1024x256
  • Powiększenie skanowania: od 0,5x do 40x
  • Możliwość obrotu wiązką skanującą: obrót o 360° z krokiem 0,1°
  • Pole skanowania: przekątna 18mm
  • Układ detekcji: 1 lub 2 detektory multialkaliczne (MA) PMT (wydajność kwantowa QE 25%)


Pobierz katalog: Zeiss LSM 900 MAT PL