Mikroskopy biomedyczne
Mikroskopy stereoskopowe
Mikroskopy konfokalne
Mikroskopy przemysłowe
Mikroskopy elektronowe

Zeiss LSM 900 MAT

LSM 900 to system mikroskopowy, który wykorzystuje punktowe światło laserowe do sekwencyjnego rejestrowania zdefiniowanych sekcji optycznych próbki i łączenia ich w trójwymiarowy stos obrazów. Głównym elementem mikroskopu konfokalnego jest specjalna przysłona polowa, tzw. przysłona konfokalna (z ang. pinhole), umiejscowiona w torze optycznym w taki sposób, aby do detektora docierały tylko informacje z płaszczyzny ostrości, zaś informacje spoza niej były blokowane. Obraz jest generowany przez skanowanie w osiach x,y. Dzięki wykorzystaniu statywu mikroskopu Axio Imager 2 bez dodatkowych, peryferyjnych urządzeń ogniskujących, skok układu ogniskującego w osi z wynosi 10nm. Zakres odwzorowywania powierzchni w osi z może osiągać milimetry.

Dodatkowy kanał modułu konfokalnego może być wykorzystywany do pozyskiwania sygnału fluorescencyjnego z materiału, który skorelowany z topografią może wnosić dodatkowe informacje do interpretacji wyników.

Mikroskop ZEISS LSM 900 to wysokiej klasy platforma konfokalna, stworzona z myślą o wymagających zastosowaniach materiałowych zarówno w 2D, jak i 3D. Umożliwia analizę topografii struktury próbki i ocenę chropowatości powierzchni za pomocą bezdotykowego obrazowania konfokalnego. Mikroskop jest również wykorzystywany jako bezstykowy system do optycznej trójwymiarowej profilometrii.

Z systemem może współpracować ponad 40 obiektywów o zakresie powiększeń od 1,25x do 150x.

 

  • Statyw: Axio Imager.Z2m, Axio Observer 7m
  • Moduł skanujący: dwa niezależne lustra galwanometryczne
  • Rozdzielczość skanowania: od 32x1 do 6144x6144
  • Szybkość skanowania: do 8 ramek /sek przy rozdzielczości 1024x256
  • Powiększenie skanowania: od 0,5x do 40x
  • Możliwość obrotu wiązką skanującą: obrót o 360° z krokiem 0,1°
  • Pole skanowania: przekątna 18mm
  • Układ detekcji: 1 lub 2 detektory multialkaliczne (MA) PMT (wydajność kwantowa QE 25%)


Pobierz katalog: Zeiss LSM 900 MAT PL