Mikroskopy biomedyczne
Mikroskopy stereoskopowe
Mikroskopy konfokalne
Mikroskopy przemysłowe
Mikroskopy elektronowe

Skanery preparatów

Cyfrowe techniki weszły na stałe do naszego życia, również w przypadku powstawania obrazu, jego przechowywania i przetwarzania. Nie ominęły również mikroskopii. Dział zwany mikroskopią wirtualną jest coraz bardziej doceniany i daje coraz szersze możliwości.

W początkach koncepcji  wirtualnego preparatu mikroskopowego (VS, Virtual Slide) powstawał on często  na mikroskopie - zarówno manualnym, jaki i niekiedy zmotoryzowanym lub w pełni zautomatyzowanym

Obecnie na rynku jest wiele urządzeń specjalistycznych daleko różniący się od klasycznego mikroskopu – są to skanery preparatów mikroskopowych.

Pokrótce przedstawiamy zalety preparatu wirtualnego i jego zastosowanie

  • Archiwizacja – preparat „szklany” przekształcany do postaci preparatu wirtualnego to oszczędność miejsca, preparaty wirtualne nie starzeją się, ułatwiony dostęp do preparatu na serwerach, w tym w systemach szpitalnych
  • Analiza obrazu,  ocena preparatu – preparat wirtualny może przedstawiać fragment preparatu fizycznego lub jego całość, składając się nawet z dziesiątek tysięcy pojedynczych pól widzenia obiektywu, odpowiadających jednostkowym zdjęciom w klasycznym mikroskopie. Obraz taki ma wszystkie cechy obrazu standaryzowanego - jasność, balans bieli (odwzorowanie kolorów), skalowanie, co trudno zapewnić na mikroskopie klasycznym. Zwiększa to wiarygodność analizy obrazu w nauce i medycynie.
  • Telekonsultacje – po zeskanowaniu preparat wirtualny może być umieszczony na serwerze, lub w inny sposób udostępniony przez Internet dla odpowiedniego lekarza specjalisty
  • Edukacja – preparaty wirtualne umieszczone na serwerze uczelnianym zapewniają każdemu studentowi dostęp do tych samych danych. Nie istnieje również ryzyko zniszczenia cennego, często unikatowego szklanego preparatu. Najcenniejsze materiały edukacyjne można udostępniać innym placówkom lub je od nich pozyskiwać

Systemy skanujące firmy Zeiss tworzą obrazy z niesamowitą, najwyższą na rynku  rozdzielczością 0,086 μm na piksel – poziom odwzorowania szczegółów niedostępny dla mikroskopów studenckich i najczęściej również dla większości systemów badawczych. Skanery te pozwalają także pozyskiwać obrazy we fluorescencji, polaryzacji i z kontrastem TIE pozwalającym na symulowanie kontrastu fazowego i  kontrastu reliefowego, podobnego do DIC.

Pragniemy również zwrócić szczególną uwagę na unikatowy na rynku skaner dedykowany geologii, do digitalizacji cienkich szlifów petrograficznych, Axioscan 7 Geo.