Mikroskopy biomedyczne
Mikroskopy stereoskopowe
Mikroskopy konfokalne
Mikroskopy przemysłowe
Mikroskopy elektronowe

Oprogramowanie pomiarowe Zeiss - ZEN

Oprogramowanie analizy obrazu ZEN - ZEISS Efficient Navigation firmy Carl Zeiss to łatwy w obsłudze system obrazowania. Oprogramowanie w szybki i intuicyjny sposób prowadzi do wyników pracy, w rezultacie oszczędzając czas, zmniejszając koszty szkoleń i wsparcia, oraz dostarczając szybkie odpowiedzi na pytania.

Oprogramowanie ZEN występuje w kilku odmianach i z wieloma modułami dodatkowymi, zależnie od przeznaczenia.

 

ZEN Core

ZEN core

Od podstawowych mikroskopów stereoskopowych po w pełni zautomatyzowane systemy obrazowania, ZEN Core zapewnia ujednolicony interfejs użytkownika dla mikroskopów i kamer ZEISS. ZEN Core umożliwia korelację mikroskopii świetlnej i elektronowej w multimodalnych przepływach pracy i zapewnia łączność między systemami, laboratoriami i lokalizacjami. 

  • Sterowanie mikroskopem i kamerą
  • Gromadzenie i analiza danych
  • Mikroskopia korelacyjna
  • Analiza po akwizycji
  • Zautomatyzowana inteligentna segmentacja
  • Analiza kontekstowa
  • Zintegrowane raportowanie
  • Centralne zarządzanie danymi
  • Łączność między systemami, laboratoriami i lokalizacjami

 

ZEN Blue

ZEN

Odpowiedni moduł do każdej aplikacji

Nawet w podstawowej wersji ZEN oferuje niezliczone funkcje do codziennej pracy z mikroskopem; jednakże dzięki modułowej koncepcji oprogramowanie może precyzyjnie dostosować się do konkretnych wymagań, pozwalając się skupić na tym co rzeczywiście jest w danym zastosowaniu istotne. ZEN to optymalny moduł do każdego zadania.

 Pozyskiwanie obrazów

Wykorzystując tą funkcję oprogramowania ZEN możliwe jest tworzenie bogatych w dane obrazów mikroskopowych, dla przykładu nadając dwuwymiarowym obrazom wielokanałowym dodatkową głębię ostrości lub uzyskując informacje czasowe i przestrzenne razem z obrazem.

 Przetwarzanie obrazów

Rozbudowane moduły dodatkowe pozwalają wyświetlać sygnały fluorescencyjne z jeszcze większym kontrastem lub wizualizować warstwowe obrazy (Z-stack) w trzech wymiarach, dzięki czemu ZEN dostarcza możliwie najlepszych warunków do prowadzenia eksperymentów i przygotowywania publikacji.

 Analiza i interpretacja danych obrazowych

ZEN dostarcza istotnych informacji o preparatach mikroskopowych, interaktywnie lub w pełni automatycznie. Oprócz informacji o rozmiarze i objętości obejmuje to również szczegółowe dane dotyczące procesów fizjologicznych komórki.

 Open Application Development dla ZEN

Dla specjalistycznych zastosowań, które wykraczają poza dostępną funkcjonalność, dostępne jest zintegrowane środowisko OAD (Open Application Development), zawarte w pakiecie ZEN Blue Edition.

 

ZEN - Elastyczny wybór komponentów

Pakiety modułów
ZEN lite Bezpłatna wersja podstawowa (nie wymagająca licencji), z możliwością rozszerzenia o poszczególne moduły dla pożądanych zastosowań
ZEN desk Obsługuje analizę offline, z możliwością rozszerzenia o moduły do ​​przetwarzania i analizy obrazu (bez kontroli urządzeń)
ZEN Współpracuje z wszystkimi mikroskopami świetlnymi ZEISS, w tym z laserowymi systemami obrazowania 3D

 

Pobierz katalog (ZEN core):   ZEN Core EN

Pobierz katalog (ZEN):   ZEN EN