Mikroskopy biomedyczne
Mikroskopy stereoskopowe
Mikroskopy konfokalne
Mikroskopy przemysłowe
Mikroskopy elektronowe

Detektory SE, BSE

Detektory SE, BSE (Scintillation crystal-based SE, BSE detectors).
Detektory te wyposażone są w najwyższej klasy scyntylatory na bazie kryształów. Ten typ detektorów obrazowania SEM osiąga wysoką czułość i wysoką rozdzielczość (0,1 Z dla detekcji BSE) zapewniając najwyższą jakość obrazu.

Głównymi zaletami detektorów opartych na kryształach scyntylacyjnych są:

  • Wysoka szybkość przetwarzania obrazu do 20 ns / piksel,
  • Stabilność temperatury,
  • Niski poziom szumów,
  • Możliwość obserwacji w trybie niskiej i wysokiej próżni,
  • Brak utraty własności w czasie,
  • Wysoka odporność mechaniczna,

W ofercie posiadamy również pompy próżniowe dostosowane do potrzeb klienta (m. in. pompy scroll, jonowe i turbomolekularne) oraz napylarki.