Mikroskopy biomedyczne
Mikroskopy stereoskopowe
Mikroskopy konfokalne
Mikroskopy przemysłowe
Mikroskopy elektronowe

Mikroskopy przemysłowe

Mikroskopy przemysłowe to szeroko rozumiana grupa mikroskopów o różnorodnej konstrukcji, zwykle zaliczanych do innych działów, tu połączona ze względu na przeznaczenie dla przemysłu i nauk materiałoznawczych

 

Mikroskopy metalograficzne (szerzej materiałoznawcze) - zazwyczaj obserwowane próbki są nieprzezroczyste, więc mikroskopy do ich analizy wykorzystują światło odbite.

Mikroskopy stereoskopowe w wersjach dla przemysłu. Najczęściej w wersji do światła odbitego. Tory optyczne mikroskopu stereoskopowego, oddzielne dla obu oczu, dają obraz postrzegany przez nas umysł jako trójwymiarowy.

Mikroskopy cyfrowe to urządzenia do cyfrowego obrazowania i analizy badanej próbki, zazwyczaj pozbawione są tubusa z okularami. W ich miejsce wbudowany jest system do akwizycji obrazów, czyli kamera. Dodatkowo, urządzenia te wyposażone są w zmotoryzowane układy sterowania w osiach x-y-z. Umożliwiają one obrazowanie dużych obszarów w płaszczyźnie przedmiotowej oraz analizę topograficzną, powiązaną z automatyczną obróbką obrazu.

Mikroskopy elektronowe dla przemysłu wykorzystujące do obrazowania wiązkę elektronów. W zależności od zastosowanych detektorów mikroskopy elektronowe mogą służyć do badania morfologii, oznaczania składów fazowych i topografii, do analizy struktury krystalograficznej, do oznaczania składu chemicznego i/lub do badania luminescencji.

Mikroskopy konfokalne dla przemysłu do badania powierzchni materiałów, topografii i chropowatości metodą optyczną, bezstykową, bazujące na źródle laserowym. Laser skanuje badany obszar, obrazując dzięki przysłonie punktowej płaszczyznę fokalną, pozbawioną sygnałów pochodzących z warstw wyżej i niżej leżących. Zautomatyzowany system ogniskowania umożliwia następnie akwizycję szeregu takich płaszczyzn, celem stworzenia trójwymiarowego odwzorowania powierzchni.

Mikroskopy polaryzacyjne dla przemysłu przeznaczone do obserwacji ortoskopowych i konoskopowych. Ich cechą charakterystyczną jest stolik, obrotowy w pełnym zakresie 360° oraz możliwość centrowania obiektywów, które zazwyczaj bazują na optyce odprężonej. Polaryzatory i analizatory są również obrotowe, osadzone w obudowach umożliwiających odczyt kąta polaryzacji światła. Bogate wyposażenie optyczne w kompensatory i płytki opóźniające, umożliwia analizę ilościową cech optycznych badanych kryształów. Mikroskopy polaryzacyjne służą do analizy materiałów zarówno w świetle odbitym jak i przechodzącym.

Oprogramowanie do analizy obrazu mikroskopowego w połączeniu z kamerą jest obecnie nieodzowną częścią mikroskopu dla przemysłu. Umożliwia:

  • pomiary geometryczne
  • analizę żeliwa
  • analizę wielkości ziarna
  • analizę wielofazową
  • badanie grubości warstwy
  • analizę wtrąceń niemetalicznych
  • analizę zanieczyszczeń i inne