Mikroskopy biomedyczne
Mikroskopy stereoskopowe
Mikroskopy konfokalne
Mikroskopy przemysłowe
Mikroskopy elektronowe

SEM

Skaningowa mikroskopia elektronowa jest techniką nieniszczącą, która wykorzystuje wiązkę elektronów do obserwacji i analizy powierzchni próbek materiałów organicznych i nieorganicznych, w skali od nanometrycznej do mikrometrycznej. Skaningowe mikroskopy elektronowe wytwarzają obrazy o dużym powiększeniu, z wysoką rozdzielczością oraz dają możliwość tworzenia obrazu przestrzennego, co czyni je odpowiednimi narzędziami do szerokiego zakresu zastosowań w wielu dziedzinach nauki i przemysłu.

Systemy SEM mogą być wyposażone w katodę wolframową lub katodę LaB6. Katoda LaB6 zapewnia lepszą rozdzielczość obrazów (około 2 nm) ponieważ uzyskiwana wiązka elektronowa jest bardziej jednorodna energetycznie z uwagi na niższą temperaturę pracy włókna. Emitery LaB6 zapewniają także dłuższy czas działania (życia), w porównaniu do źródeł wolframowych.

Najlepszym źródłem elektronów są emitery polowe (FEG), wytwarzające wiązkę o wysokiej jasności i stabilności. Zapewniają obrazowanie o wysokiej rozdzielczości (rzędu 0.7 nm) i doskonałe możliwości analityczne. Dostępne, standardowe komory mikroskopów umożliwiają umieszczenie w nich badanych obiektów o wysokości od 3 do ponad 15 cm i średnicy do około 35 cm. Stoliki próbek pozwalają na precyzyjny przesuw preparatów we wszystkich osiach (X,Y,Z, rotacja, pochylenie). Oferowane są zarówno stoliki całkowicie zmotoryzowane jak i stoliki obsługiwane ręcznie.
Komory wyposażone są w liczne porty do montażu dodatkowego wyposażenia analitycznego i oprzyrządowania badawczego.