Mikroskopy biomedyczne
Mikroskopy stereoskopowe
Mikroskopy konfokalne
Mikroskopy przemysłowe
Mikroskopy elektronowe

ELYRA

Elastyczna Platforma Szybkiej i Nieinwazyjnej Mikroskopii w Superrozdzielczości 3D

Badania w dziedzinie nauk przyrodniczych często wymagają pomiaru, oceny ilościowej i zrozumienia najdrobniejszych szczegółów i struktur wewnątrzkomórkowych próbki. Obiektem badań mogą być zarówno tkanki, bakterie, organoidy, neurony oraz żywe lub utrwalone komórki, przy użyciu różnych technik znakowania barwnikami fluorescencyjnymi.

Elyra 7 z Lattice SIM wykracza poza limit dyfrakcji konwencjonalnej mikroskopii, umożliwiając obrazowanie próbek z super-rozdzielczością, pozwalając badać najszybsze procesy zachodzące w żywych próbkach - w dużych polach widzenia, w 3D, przez długi okres czasu i z użyciem wielu kolorów. Nowa technologia Lattice SIM w Elyra 7 wynosi mikroskopię z oświetleniem strukturalnym (SIM) na nowy poziom. Przełomowa wydajność oświetlenia zapewnia nieinwazyjne obrazowanie w superrozdzielczości, z niewiarygodnie dużą prędkością - przy 255 klatkach na sekundę dostarcza dane szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Elyra 7 umożliwia połączenie Lattice SIM z mikroskopią lokalizacji pojedynczych cząsteczek (SMLM) dla metod takich jak PALM, dSTORM czy PAINT, jak i również swobodny dobór znaczników fluorescencyjnych, obrazując z rozdzielczością do 20 nm w poziomie. Linie wyświetlane przez laser o dużej mocy umożliwiają łatwe zobrazowanie próbki, od światła zielonego aż do dalekiej czerwieni.

Elyra 7 jest również bardzo elastyczna, pozwalając zastosować różnorodność technik kontrastowych i połączyć je z sekcjonowaniem optycznym. Nowy tryb Apotome zapewnia bardzo szybkie optyczne sekcjonowanie próbek 3D. Ponadto Elyra 7 bezproblemowo współpracuje z SEM ZEISS w trybie mikroskopii korelacyjnej.

 

 

Pobierz katalog:  ELYRA Superresolution EN