Mikroskopy biomedyczne
Mikroskopy stereoskopowe
Mikroskopy konfokalne
Mikroskopy przemysłowe
Mikroskopy elektronowe

Komputerowa analiza nasienia zwierząt i ludzi (CASA)

Oprogramowanie SCA firmy Microptic

System analizy nasienia CASA
Moduł Opis
Kompletny moduł do obliczania ruchliwości i stężenia Wysoka rozdzielczość zdjęć (768x576)
Wizualizacja plemników i danych w czasie rzeczywistym
Automatyczna selekcja plemników
Wizualizacja toru ruchu plemnika
Natychmiastowe przetwarzanie danych (2s)
Usuwanie plemnika jest możliwe
Obliczanie ilości plemników i innych komórek na określonym obszarze
Możliwość wprowadzania nowych definicji do danych
Przechowywanie i emitowanie zindywidualizowanych raportów zawierających zdjęcia i grafiki
Szczegółowe wartości następujących parametrów:
- Stężenie (M/ml), całkowitego ejakulatu
- Całkowita liczba plemników nieruchomych (typ D)
- Całkowita liczba plemników ruchomych (typy A, B i C)
- VCL: Prędkość ruchu krzywolinijnego
- VSL: Prędkość ruchu prostolinijnego
- VAP: Średnia prędkość
- LIN: Wskaźnik liniowości
- STR: Wskaźnik prostoliniowości
- WOB: Wskaźnik oscylacji
- ALH: Średnia amplituda ruchu bocznego główki
- BCF: Częstotliwość uderzeń witki
Moduł do określania morfologii Morfologia-Morfometria Automatyczne lub manualne wychwytywanie komórek.
Wysoka rozdzielczość zdjęć (768x576)
Wizualizacja plemników i danych w czasie rzeczywistym.
Automatyczne rozpoznawanie akrosomu, regionów poza akrosomem i środkowych plemnika.
Przechowywanie i emitowanie zindywidualizowanych raportów zawierających zdjęcia
Analiza komórki w czasie rzeczywistym
Możliwość wprowadzenia nowych definicji do danych i klasyfikacji komórek plemnikowych
Parametry oferowane przez system:
- Główka plemnika: Rozmiar (długość, szerokość, powierzchnia, obwód), Kształt ( wydłużony, eliptyczny, pofałdowany, regularny)
- Akrosom : Procent powierzchni główki, stopień szarości akrosomu i regionów poza akrosomem
- Część środkowa plemnika: Maksymalna szerokość, powierzchnia, odległość w stosunku do podłużnej osi główki, kąt pomiędzy podłużną osią główki a częścią środkową plemnika.
- Klasyfikacja: Automatyczna klasyfikacja w kategorie morfologiczne plemników różnych gatunków.
Moduł fragmentacji DNA Automatyczna detekcja fragmentacji DNA plemników.
Moduł żywotności Automatyczna detekcja plemników żywych i martwych.

 

Pobierz katalog: SCM